Doel

Stichting Selah is opgericht in november 2009. De stichting heeft als doel de liefde die God geeft, door te geven aan vrouwen die steun, toerusting en bemoediging nodig hebben, bijvoorbeeld op gebied van relatie (met God en/of met anderen om hen heen), identiteit, vergeving etc.

De stichting streeft ernaar dit doel te behalen door middel van o.a. het voeren van persoonlijke gesprekken met vrouwen die bij de stichting aankloppen, het organiseren van toerustingsweekenden en overige bijeenkomsten, workshops, publicatie van artikelen op de eigen website van de stichting, en andere mogelijkheden die zich nu of later zullen
voordoen.

Koffie+

De stichting presenteert en profileert zich niet als hulpverlener, maar wil puur dienstbaar zijn in het aanbieden van bakje ‘koffie+’ zoals wij dat noemen. En dat houdt in: een open deur, een luisterend oor, een ondersteunende arm, gebed (waar gewenst), ontspanning en het aanreiken van Bijbelse principes voor herstel, bloei en nieuw leven.

De stichting ontleent haar inspiratie aan de tekst uit 2 Kor. 1:3-4 (NBV): ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die  zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Naam en logo

De naam en het logo hebben alles met bovenstaande tekst te maken. Selah (een woord dat je terugvindt in de Psalmen) betekent onder meer: even rust, tijd voor een ander tempo; een betekenis die zeker op de Selah vrouwenweekenden van toepassing is (zie voor de weekenden de andere informatie op deze site). Maar Selah betekent ook: geven wat je hebt ontvangen! En dat willen we graag doen. De genade en troost die wij van God hebben ontvangen, doorgeven aan anderen en alles wat wij hebben geleerd, delen met anderen. Dit is ook in het logo uitgebeeld: de buitenste rand, goudkleurig, staat symbool voor God. In Zijn omarming rust iemand die vergeving en bescherming heeft ontvangen. Het rood wijst op het bloed van Jezus Christus, wat die vergeving mogelijk heeft gemaakt. In het doorgeven wat de vrouw in het rood heeft ontvangen, mag zij iemand anders omarmen. De kleur groen staat symbool voor nieuw leven, herstel en bloei. En samen rusten deze personen in de omarming van God.

Giften

Om het doel van de stichting te kunnen realiseren, zijn er ook inkomsten nodig. De Selahweekenden en Selahdagen worden bekostigd uit het bedrag dat de  deelnemers betalen. Er is geen winstoogmerk. Het team dat de activiteiten organiseert, doet dit op geheel vrijwillige basis. Maar het is ook het verlangen van de stichting om vrouwen met minder financiële draagkracht het weekend of de dag voor een gereduceerd tarief aan te bieden. Verder maakt de stichting kosten voor het organiseren van andere activiteiten, huren van opslagruimte, aanschaf materialen e.d. Elke gift is dan ook bijzonder welkom!

Informatie over doelstelling, statuten en bestuurssamenstelling vind je in de financiële jaarrekeningen hieronder. Wil je meer informatie?

Mail dan naar info@stichtingselah.nl

Stichting Selah, (Marianne Grandia – oprichter en voorzitter)
Leerdam

Rabobank NL 11 RABO 01548 52 015 t.n.v. Stichting Selah Leerdam
KvK nummer 17267663 / RSIN nummer 821535560